من بلاگ

بی خوابی!

img

تا حالا بی خوابی افتاده به جونتون؟!
چند روزه شب تا صبح خوابم نمیبره، از اون ور صبحا تا نزدیکای بعد از ظهر می خوابم!
نمیدونم چه مرگم شده..
شاید بخاطر حجم زیاد کار و مشغله فکری زیاد تره!
بیخیال!
چه خبر؟؟ شما بگین چیکارا می کنید؟
چقدر کار می کنید؟چقدر تفریح می کنید؟یا هرچیز دیگه ای!
اصلا بیاید توی قسمت کامنت ها بجز این موارد بالا راه کار بدین چطوری بخوابم؟😂
یا اگه جا یا کار باحالی برای اینکه یکم ذهنم رو آزاد کنم بلد بودین!
دریغ نکنید!
شب...نه نه ساعت 6:49 دقیقست...صبحتون بخیر
من برم یه سر بیرون، بعد برگردم خونه، اگه شد بخوابم🤣🤣

0 دیدگاه

Add a comment